De Brug

Oplage 23.800; Kampen, IJsselmuiden, Grafhorst, Kamperzeedijk, Kampereiland, Wilsum, Zalk, De Zande, ’s Heerenbroek, Mastenbroek, Ens, gedeelte Kamperveen, Mandjeswaard, Noordeinde.
Verschijnt wekelijks op dinsdagavond.*
Sluiting advertenties: maandag 10.00 uur.*
Sluiting redactioneel: maandag 10.00 uur.*


* Rouwadvertenties worden opgenomen zolang dit mogelijk is.
Aanleveren per e-mail: familieberichten@brugmedia.nl.
Door feestdagen kan de verschijningsdag en sluitingstijd
veranderen. Informeer in dat geval even naar de verschoven sluitingstijden.

 

Ga naar: formaten / tarieven /verspreiding/familieberichten
 

Verkoop De Brug
Algemeen
(038) 333 10 27
Info@brugmedia.nl

Barry Kiel
06-1588 1947 b.kiel@brugImedia.nl
John Broelman
06-1588 1933 J.broelman@brugmedia.nl

Verkoop binnendienst
(038) 337 00 58 orders@brugmedia.nl
 

Redactie De Brug
Telefoonnummer
(038) 333 10 27
redactie@brugmedia.nl

Nick de Vries
06-1588 1944
Christiaan Schutte
06-1588 1946
Gerard Meijeringh (sport)
06-1588 1948
sport@brugmedia.nl