Aanleveren

Reservering advertentieruimte

Voor het reserveren van advertentieruimte kunt u terecht bij uw media-adviseur of bij de verkoop-binnendienst.

Verkoop binnendienst: (038) 337 00 52 verkoop@brugmedia.nl
Materiaal of reserveringen: (038) 337 00 58
orders@brugmedia.nl
Algemeen: (038) 333 10 27

Materiaal

Om de advertenties zo mooi mogelijk weer te geven, moet het materiaal voldoen aan bepaalde eisen. Bij de aanleverspecificaties wordt uitgelegd welk materiaal bruikbaar is en hoe het kan worden aangeleverd.

 

Proef-advertenties

Wanneer een advertentie vóór plaatsing door de opdrachtgever moet worden goedgekeurd, dient dit vooraf bij reservering duidelijk te worden aangegeven. Wanneer de advertentie klaar is, wordt een bericht verstuurd naar de opdrachtgever dat de advertentie in de portal te bekijken is. Indien op het aangegeven tijdstip nog geen goedkeuring of correcties zijn doorgegeven, gaat BrugMedia er vanuit dat de advertentie is goedgekeurd.

 

Aanpassingen op proef-advertenties zijn uiterlijk mogelijk tot de aangegeven tijd. Bij wijzigingen in de advertentie, anders dan bij reservering is afgesproken, kunnen kosten in rekening worden gebracht.