Aanleverspecificaties en aanvullende informatie

Aanleverspecificaties

1.Aanleveradressen

Advertenties of deelmateriaal kunnen op diverse manieren worden aangeleverd. BrugMedia ontvangt materiaal bij voorkeur digitaal, u kunt dit mailen naar verkoop@brugmedia.nl.

2. Technische specificaties

Advertenties dienen te voldoen aan onderstaande eisen. Voor (de resultaten van) niet correct aangeleverd materiaal draagt BrugMedia géén verantwoordelijkheid.

2.1 PDF

Onze kranten worden gedrukt bij Hoekstra Krantendruk. Op deze pagina vindt u de juiste aanlevervoorwaarden voor pdf bestanden

3. Deelmateriaal

Deelmateriaal dient te voldoen aan onderstaande eisen. Voor (de resultaten van) niet correct aangeleverd materiaal draagt BrugMedia géén verantwoordelijkheid.

3.1 Beeldmateriaal – foto’s

Foto’s kunnen als JPG worden aangeleverd. Als foto’s niet voldoende pixelinformatie bevatten kan het gedrukte resultaat teleurstellend zijn. BrugMedia plaatst foto’s  voor krantendruk en voor magazines op 300 dpi (!!), 100% plaatsing. Foto’s worden omgezet naar CMYK waarden (volgens de juiste kleurprofielen, zie punt 2.2)

3.2 Beeldmateriaal – logo’s

Logo’s dienen bij voorkeur als Illustrator EPS / Ai bestand te worden aangeleverd in de CMYK kleurmodus. Zet gebruikte tekst daarbij om naar lettercontouren. Logo’s die niet als vectorbestand worden aangeleverd krijgen dezelfde behandeling als foto’s, (zie punt 3.1) Microsoft Word leent zich niet voor de opmaak van advertenties. Word mag alleen gebruikt worden voor het aanleveren van platte tekst. Foto’s e.d. dienen apart te worden aangeleverd volgens punt 3.1. Microsoft Publisher en Powerpoint mogen niet worden gebruikt voor het aanleveren van deelmateriaal. Microsoft Excel is een spreadsheetprogramma en niet geschikt voor de opmaak van advertenties, dus niet gebruiken. Voorraadlijsten e.d. mogen uiteraard wel in Excel worden aangeleverd.

Bij vragen of opmerkingen m.b.t. het aanleveren van materiaal kunt u contact opnemen met de afdeling vormgeving van BrugMedia, bereikbaar via (038) 337 00 54 of studio@brugmedia.nl.

Advertentie-
formaten

Blokformaten

Spreadpagina

2/1 pagina (spread)

550 x 395 mm.

Hele pagina

1/1 pagina

265 x 395 mm.

Drie kwart pagina staand

3/4 pagina liggend

265 x 295 mm.

Halve pagina liggend

1/2 pagina liggend

265 x 195 mm.

Halve pagina staand

1/2 pagina staand

130 x 395 mm.

Kwart pagina staand

1/4 pagina blok

130 x 195 mm.

Kwart liggend

1/4 pagina liggend

265 x 95 mm.

Achtste pagina liggend

1/8 pagina blok

130 x 95 mm.

zestiende staand

1/16 pagina blok

62,5 x 95 mm.

tweeendertigste liggend

1/32 pagina blok

62,5 x 47 mm.

Blokformaten

op voor- en achterpagina en overige tekstpagina’s

Tekstpagina’s zijn verdeeld in 5 kolommen x 389 mm. hoogte, totaal dus 1945 mm. Doordat we werken met een maximum aantal advertentie-blokken op al onze tekstpagina’s, weet u zeker dat u opvalt. NB: Advertenties op de voorpagina en tekstpagina’s dienen tijdig gereserveerd te worden.

IM formaat groot

Groot

103 x 75 mm.
tekstpagina

IM formaat 47x75

Middel staand

49 x 75 mm.
tekstpagina

IM formaat klein liggend

Middel liggend

103 x 36 mm.
tekstpagina

IM formaat 47x75

Basis

49 x 36 mm.
tekstpagina