Aanleverspecificaties

En overige informatie

Blokformaten

2/1-pagina-(spread)-brugmedia
2/1 pagina (spread)

548 x 398 mm – 6224 mm.

1-1-pagina-brugmedia
1/1 pagina

264 x 398 mm – 3112 mm.

1/2-pagina-liggend-brugmedia
1/2 pagina liggend

264 x 194 mm – 1544 mm.

1/2-pagina-staand-brugmedia
1/2 pagina staand

130 x 398 mm – 1556 mm.

1/4-pagina-blok-brugmedia
1/4 pagina blok

130 x 194 mm – 772 mm.

1/4-pagina-liggend-brugmedia
1/4 pagina liggend

264 x 96 mm – 760 mm.

1/8-pagina-blok-brugmedia
1/8 pagina blok

130 x 96 mm – 380 mm.

1/8-pagina-liggend-brugmedia
1/8 pagina liggend

264 x 47 mm – 368 mm.

1/8-pagina-staand-brugmedia
1/8 pagina staand

63 x 194 mm – 386 mm.

1/16-pagina-blok-brugmedia
1/16 pagina blok

63 x 96 mm – 190 mm.

16-pagina-liggend
1/16 pagina liggend

130 x 47 mm – 184 mm.

1/32-pagina-blok-brugmedia
1/32 pagina blok

63 x 47 mm – 92 mm.

Blokformaten op voor- en achterpagina en overige tekstpagina’s

Tekstpagina’s zijn verdeeld in 5 kolommen x 389 mm. hoogte, totaal dus 1945 mm. Doordat we werken met een maximum aantal advertentie-blokken op al onze tekstpagina’s, weet u zeker dat u opvalt.
NB: Advertenties op de voorpagina en tekstpagina’s dienen tijdig gereserveerd te worden.

Groot-brugmedia
Groot

99 x 75 mm – 150 mm.

Middel-staand-brugmedia
Middel staand

47 x 75 mm – 75 mm.

Middel-liggend-brugmedia
Middel liggend

99 x 36 mm – 72 mm.

Basis-brugmedia
Basis

47 x 36 mm – 36 mm.

Ezelsoortje-op-de-VP-brugmedia
Ezelsoortje op de VP

47 x 83 mm – 83 mm.

Aanleverspecificaties

En overige informatie

1. AANLEVERADRESSEN

Advertenties of deelmateriaal kunnen op diverse manieren worden aangeleverd. BrugMedia ontvangt materiaal bij voorkeur digitaal, u kunt dit mailen naar verkoop@brugmedia.nl.

2. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Advertenties dienen te voldoen aan onderstaande eisen. Voor (de resultaten van) niet correct aangeleverd materiaal draagt BrugMedia géén verantwoordelijkheid.

2.1 PDF
BrugMedia maakt voor haar kranten gebruik van de richtlijnen ‘NewspaperAds_1v3’. Alle instellingen om PDF bestanden volgens deze norm te maken kunt u downloaden via de Ghent PDF Workgroup, www.gwg.org. BrugMedia maakt voor hoge resolutie drukwerk gebruik van de richtlijnen ‘SheetCMYK_1v3’. Alle instellingen om PDF bestanden volgens deze norm te maken kunt u downloaden via de Ghent PDF Workgroup. www.gwg.org

2.2 Kleurgebruik
BrugMedia maakt voor haar kranten gebruik van kleurprofielen die aansluiten op de ISO 12647-3 norm, gebruikt voor krantendruk in Nederland. Voor full colour is dat ISOnewspaper_26v4.icc, voor zwart/ wit ISOnewspaper 26v4_gr.icc. Deze profielen kunt u opvragen bij info@bcoreclameburo.nl. Alle kleuren -dus ook steunkleuren- dienen opgebouwd te zijn in CMYK. De gebruikte kleuren in uw document mogen een maximale inktdekking van 240% hebben, dit conform de landelijke Cebuco-norm. BrugMedia maakt voor hoge resolutie drukwerk gebruik van kleurprofielen die aansluiten op de ISO norm ECI_Of set_2007. Deze profielen kunt u opvragen bij info@bcoreclameburo.nl.

3. DEELMATERIAAL

Deelmateriaal dient te voldoen aan onderstaande eisen. Voor (de resultaten van) niet correct aangeleverd materiaal draagt BrugMedia géén verantwoordelijkheid.

3.1 Beeldmateriaal – foto’s
Foto’s kunnen als JPG worden aangeleverd. Als foto’s niet voldoende pixelinformatie bevatten kan het gedrukte resultaat teleurstellend zijn. BrugMedia plaatst foto’s voor krantendruk en voor magazines op 300 dpi (!!), 100% plaatsing. Foto’s worden omgezet naar CMYK waarden (volgens de juiste kleurprofielen, zie punt 2.2)

3.2 Beeldmateriaal – logo’s
logo’s dienen bij voorkeur als Illustrator EPS / Ai bestand te worden aangeleverd in de CMYK kleurmodus. Zet gebruikte tekst daarbij om naar lettercontouren.

Logo’s die niet als vectorbestand worden aangeleverd krijgen dezelfde behandeling als foto’s, (zie punt 3.1)

Microsoft Word leent zich niet voor de opmaak van advertenties. Word mag alleen gebruikt worden voor het aanleveren van platte tekst. Foto’s e.d. dienen apart te worden aangeleverd volgens punt
3.1.

Microsoft Publisher en Powerpoint mogen niet worden gebruikt voor het aanleveren van deelmateriaal.

Microsoft Excel is een spreadsheetprogramma en niet geschikt voor de opmaak van advertenties, dus niet gebruiken. Voorraadlijsten e.d. mogen uiteraard wel in Excel worden aangeleverd.

Bij vragen of opmerkingen m.b.t. het aanleveren van materiaal kunt u contact opnemen met de afdeling vormgeving van bco reclameburo, bereikbaar via (038) 337 00 54 of info@bcoreclameburo.nl.

PROEF ADVERTENTIES

Wanneer een advertentie vóór plaatsing door de opdrachtgever moet worden goedgekeurd, dient dit vooraf bij reservering duidelijk te worden aangegeven. Wanneer de advertentie klaar is, wordt een bericht verstuurd naar de opdrachtgever dat de advertentie in de portal te bekijken is. Indien op het aangegeven tijdstip nog geen goedkeuring of correcties zijn doorgegeven, gaat BrugMedia er vanuit dat de advertentie is goedgekeurd.

Aanpassingen op proef-advertenties zijn uiterlijk mogelijk tot de aangegeven tijd. Bij wijzigingen in de advertentie, anders dan bij reservering is afgesproken, kunnen kosten in rekening worden gebracht.

>