Aanleverspecificaties en aanvullende informatie

Aanleverspecificaties

1.Aanleveradressen

Advertenties of deelmateriaal kunnen op diverse manieren worden aangeleverd. BrugMedia ontvangt materiaal bij voorkeur digitaal, u kunt dit mailen naar verkoop@brugmedia.nl.

2. Technische specificaties

Advertenties dienen te voldoen aan onderstaande eisen. Voor (de resultaten van) niet correct aangeleverd materiaal draagt BrugMedia géén verantwoordelijkheid.

2.1 PDF

BrugMedia maakt voor haar kranten gebruik van de richtlijnen ‘NewspaperAds_1v3’. Alle instellingen om PDF bestanden volgens deze norm te maken kunt u downloaden via de Ghent PDF Workgroup, www.gwg.org. BrugMedia maakt voor hoge resolutie drukwerk gebruik van de richtlijnen ‘SheetCMYK_1v3’. Alle instellingen om PDF bestanden volgens deze norm te maken kunt u downloaden via de Ghent PDF Workgroup. www.gwg.org

2.2 Kleurgebruik

BrugMedia maakt voor haar kranten gebruik van kleurprofielen die aansluiten op de ISO 12647-3 norm, gebruikt voor krantendruk in Nederland. Voor full colour is dat ISOnewspaper_26v4.icc, voor zwart/ wit ISOnewspaper 26v4_gr.icc. Deze profielen kunt u opvragen bij info@bcoreclameburo.nl . Alle kleuren -dus ook steunkleuren- dienen opgebouwd te zijn in CMYK. De gebruikte kleuren in uw document mogen een maximale inktdekking van 240% hebben, dit conform de landelijke Cebuco-norm. BrugMedia maakt voor hoge resolutie drukwerk gebruik van kleurprofielen die aansluiten op de ISO norm ECI_Of set_2007.

3. Deelmateriaal

Deelmateriaal dient te voldoen aan onderstaande eisen. Voor (de resultaten van) niet correct aangeleverd materiaal draagt BrugMedia géén verantwoordelijkheid.

3.1 Beeldmateriaal – foto’s

Foto’s kunnen als JPG worden aangeleverd. Als foto’s niet voldoende pixelinformatie bevatten kan het gedrukte resultaat teleurstellend zijn. BrugMedia plaatst foto’s  voor krantendruk en voor magazines op 300 dpi (!!), 100% plaatsing. Foto’s worden omgezet naar CMYK waarden (volgens de juiste kleurprofielen, zie punt 2.2)

3.2 Beeldmateriaal – logo’s

Logo’s dienen bij voorkeur als Illustrator EPS / Ai bestand te worden aangeleverd in de CMYK kleurmodus. Zet gebruikte tekst daarbij om naar lettercontouren. Logo’s die niet als vectorbestand worden aangeleverd krijgen dezelfde behandeling als foto’s, (zie punt 3.1) Microsoft Word leent zich niet voor de opmaak van advertenties. Word mag alleen gebruikt worden voor het aanleveren van platte tekst. Foto’s e.d. dienen apart te worden aangeleverd volgens punt 3.1. Microsoft Publisher en Powerpoint mogen niet worden gebruikt voor het aanleveren van deelmateriaal. Microsoft Excel is een spreadsheetprogramma en niet geschikt voor de opmaak van advertenties, dus niet gebruiken. Voorraadlijsten e.d. mogen uiteraard wel in Excel worden aangeleverd.

Bij vragen of opmerkingen m.b.t. het aanleveren van materiaal kunt u contact opnemen met de afdeling vormgeving van BrugMedia, bereikbaar via (038) 337 00 54 of studio@brugmedia.nl.

Advertentieformaten

Blokformaten

Spreadpagina

2/1 pagina (spread)

550 x 397 mm.

Hele pagina

1/1 pagina

265 x 397 mm.

Drie kwart pagina staand

3/4 pagina liggend

265 x 292 mm.

Halve pagina liggend

1/2 pagina liggend

265 x 194 mm.

Halve pagina staand

1/2 pagina staand

130 x 397 mm.

Kwart pagina staand

1/4 pagina blok

130 x 194 mm.

Kwart liggend

1/4 pagina liggend

265 x 96 mm.

Achtste pagina liggend

1/8 pagina blok

130 x 96 mm.

zestiende staand

1/16 pagina blok

63 x 96 mm.

tweeendertigste liggend

1/32 pagina blok

63 x 47 mm.

Blokformaten

op voor- en achterpagina en overige tekstpagina’s

Tekstpagina’s zijn verdeeld in 5 kolommen x 389 mm. hoogte, totaal dus 1945 mm. Doordat we werken met een maximum aantal advertentie-blokken op al onze tekstpagina’s, weet u zeker dat u opvalt. NB: Advertenties op de voorpagina en tekstpagina’s dienen tijdig gereserveerd te worden.

IM formaat groot

Groot

103 x 75 mm.
tekstpagina

IM formaat 47x75

Middel staand

49 x 75 mm.
tekstpagina

IM formaat klein liggend

Middel liggend

103 x 36 mm.
tekstpagina

IM formaat 47x75

Basis

49 x 36 mm.
tekstpagina