Aanleverspecificaties en aanvullende informatie

Advertentieformaten

Blokformaten

Spreadpagina

2/1 pagina (spread)

548 x 398 mm.

Hele pagina

1/1 pagina

264 x 398 mm.

Drie kwart pagina staand

3/4 pagina liggend

264 x 292 mm.

Halve pagina liggend

1/2 pagina liggend

264 x 194 mm.

Halve pagina staand

1/2 pagina staand

130 x 398 mm.

Kwart pagina staand

1/4 pagina blok

130 x 194 mm.

Kwart liggend

1/4 pagina liggend

264 x 96 mm.

Achtste pagina liggend

1/8 pagina blok

130 x 96 mm.

zestiende staand

1/16 pagina blok

63 x 96 mm.

tweeendertigste liggend

1/32 pagina blok

63 x 47 mm.

Blokformaten

op voor- en achterpagina en overige tekstpagina’s

Tekstpagina’s zijn verdeeld in 5 kolommen x 389 mm. hoogte, totaal dus 1945 mm. Doordat we werken met een maximum aantal advertentie-blokken op al onze tekstpagina’s, weet u zeker dat u opvalt. NB: Advertenties op de voorpagina en tekstpagina’s dienen tijdig gereserveerd te worden.

IM formaat groot

Groot

99 x 75 mm.
tekstpagina

IM formaat 47x75

Middel staand

47 x 75 mm.
tekstpagina

IM formaat klein liggend

Middel liggend

99 x 36 mm.
tekstpagina

IM formaat 47x75

Basis

47 x 36 mm.
tekstpagina

Ezelsoortje

Ezelsoortje op de voorpagina

47 x 83 mm.
voorpagina