1.Aanleveradressen

Advertenties of deelmateriaal kunnen op diverse manieren worden aangeleverd. Brugmedia ontvangt materiaal bij voorkeur digitaal, u kunt dit mailen naar [email protected].

2. Technische specificaties

Advertenties dienen te voldoen aan onderstaande eisen. Voor (de resultaten van) niet correct aangeleverd materiaal draagt Brugmedia géén verantwoordelijkheid.

2.1 PDF

Om een juist PDF bestand te genereren hebben wij hiervoor een duidelijke handleiding met kleurprofielen samengesteld. Deze kan je HIER downloaden.
In dit pakket zit ook een .IDML bestand met de juiste advertentieformaten.

3. Deelmateriaal

Deelmateriaal dient te voldoen aan onderstaande eisen. Voor (de resultaten van) niet correct aangeleverd materiaal draagt Brugmedia géén verantwoordelijkheid.

3.1 Beeldmateriaal – foto’s

Foto’s kunnen als JPG worden aangeleverd. Als foto’s niet voldoende pixelinformatie bevatten kan het gedrukte resultaat teleurstellend zijn. Brugmedia plaatst foto’s  voor krantendruk en voor magazines op 300 dpi (!!), 100% plaatsing. Foto’s worden omgezet naar CMYK waarden (volgens de juiste kleurprofielen, zie punt 2.1)

3.2 Beeldmateriaal – logo’s

Logo’s dienen bij voorkeur als Illustrator EPS / Ai bestand te worden aangeleverd in de CMYK kleurmodus. Zet gebruikte tekst daarbij om naar lettercontouren. Logo’s die niet als vectorbestand worden aangeleverd krijgen dezelfde behandeling als foto’s, (zie punt 3.1) Microsoft Word leent zich niet voor de opmaak van advertenties. Word mag alleen gebruikt worden voor het aanleveren van platte tekst. Foto’s e.d. dienen apart te worden aangeleverd volgens punt 3.1. Microsoft Publisher en Powerpoint mogen niet worden gebruikt voor het aanleveren van deelmateriaal. Microsoft Excel is een spreadsheetprogramma en niet geschikt voor de opmaak van advertenties, dus niet gebruiken. Voorraadlijsten e.d. mogen uiteraard wel in Excel worden aangeleverd.

Bij vragen of opmerkingen m.b.t. het aanleveren van materiaal kunt u contact opnemen met de afdeling vormgeving van Brugmedia, bereikbaar via (038) 337 00 54 of [email protected].