Cookie statement

Brugmedia, uitgever van onder meer Weekblad De Brug, De Swollenaer, De Stadskoerier, De Drontenaar.nl, Streeknieuws en Nieuwsblad de Schaapskooi alsmede de daaraan verbonden websites, gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van haar websites. Deze verklaring is van toepassing op alle uitgaves van Brugmedia, hetzij de papieren kranten of de internetsites. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.

Gebruik cookies

Bij bezoek aan een websites van Brugmedia verzamelen wij door middel van cookies informatie over uw gebruik van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer achterlaat. Deze cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en daarmee de website te kunnen optimaliseren, alsook om de bezoeker informatie te verstrekken over relevante de diensten en producten van Brugmedia. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken.

Door het gebruik van cookies is het mogelijk om de advertenties af te stemmen op voorhanden zijnde gegevens in offline bronnen, kan gebruik worden gemaakt van de geografische locatiegegevens van u als gebruiker en kunnen apparaten worden gekoppeld op basis uw gegevens op meerdere apparaten. Dit alles dient er toe om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk voor u zijn.

De cookies dienen er mede toe om de weergave van advertenties te meten, hier inzichten uit te verkrijgen en rapporten te genereren.

Websites van derden

Op de sites van Brugmedia kunnen links voorkomen naar andere websites die niet het eigendom zijn van Brugmedia. Brugmedia kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. U kunt voor informatie hierover de privacy statements op de websites die u bezoekt raadplegen.

Clickgedrag

Brugmedia verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van de website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s en de duur van een bezoek. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om onze nieuwswebsites voor u te optimaliseren.

Beveiliging gegevens

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand van Brugmedia. Brugmedia respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens van geregistreerden zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Brugmedia. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Brugmedia zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Brugmedia spant zich naar redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en/of tegen enig vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer.

Wijzigen van het Cookie Statement

Brugmedia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Cookie Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Cookie Statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Versie: 22 januari 2024